АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
СТАНОЈЕВИЌ

Право применето со висока стручност и експертиза.
Дозволете нашето долгогодишно искуство да ги реши сите правни дилеми во Ваша полза.

Единствено кај нас:
*Про-боно (Бесплатен Случај)
*Електронско Следење На Предмет (ЕСП систем)

ул. Антон Попов 85 лок.12 - Скопје
ЕМБС 6984517 и ЕДБ 5043014501524
тел. 02 2 522 384 и +389 78 399 858
Design by iw